История на фотографията

Фотографията произхожда от гръцкия език и значи светлина, записвам. За нея се ползва специална техника и материали.

В общия смисъл фотографията е изкуство за създаване на фотоснимки и е творчески процес. Тя има множество приложения в науката, развлечения, бизнеса и творчество.
Продължете да четете История на фотографията

Видове фотография

Днес технологиите налагат модерен начин за запаметяване на снимки и пейзажи и въпреки това науката занимаваща се с фотографското изкуство се разделя на 10 основни типа. Те са, както следва:

Черно-бяла фотография – известна е и под името монохромна. Въпреки, че цветния филм става модерен, черно-бялата фотография не се изчерпва и до днес остава сред доминиращите начини за съхраняване и представяне на множество изображения. В този модел на фотография, монохромните снимки не само са черни и бели, а и съдържат други нюанси. За първи път е използвана преди над 150 г. и в нея са се комбинирали предимно кафяви тонове. Монохромните изображения не представят реалистично обекта, а конкретно абстрактно на реалността, където преобладава сивото. Продължете да четете Видове фотография